آیفون ۱۵ پرو هفته آینده با این ۱۲ ویژگی جدید عرضه می شود