گوشی های اندرویدی یا آیفون؛ کدام زودتر افت قیمت پیدا می کنند؟