کد غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد

۱۳۹۹-۰۵-۰۶
نحوه غیرفعال کردن مصرف اینترنت با تعرفه آزاد

نحوه غیرفعال کردن مصرف اینترنت با تعرفه آزاد

پیمان قره داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: پس از شکایت های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه کشور، رگولاتوری امکانی را […]