۱۴۰۰-۰۹-۱۴
پردازنده با معماری ARM چیست؟

پردازنده با معماری ARM چیست؟

پردازنده قطعه ای الکترونیک است که می تواند عملیات هایی را روی داده هایی که به آن می دهیم انجام دهد و نتیجه آن را به […]
۱۴۰۰-۰۹-۰۳
چرا استفاده از چیپلت در پردازنده ها ضروری است؟

چرا استفاده از چیپلت در پردازنده ها ضروری است؟

طبق قانون مور تعداد ترانزیستورها در یک مدار سیلیکونی یکپارچه تقریباً هر دو سال دو برابر می شود. این قانون شهودی، به نام یکی از بنیانگذاران […]