۱۳۹۸-۰۶-۲۰
انرژی موجود در امواج رادیویی می تواند به جای باتری در دستگاه ها استفاده شود

انرژی موجود در امواج رادیویی می تواند به جای باتری در دستگاه ها استفاده شود

اینترنت دیگر به سیستم های کامپیوتری و تلفن های همراه محدود نیست و اشیا هم به اینترنت متصل می شوند. شاید تصور دنیایی که در آن […]