در اینجا به سه ویژگی پیکسل ۸ اشاره می‌کنیم که نتوانسته‌اند برش بخورند