اندروید ۱۴ سیستم ارتباط ماهواره‌ای را همه‌گیر می‌کند