اندروید ۱۲ از بارگذاری اسکرین شات ها در google image جلوگیری می کند