۱۳۹۹-۰۸-۲۷
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۲۷ آبان)

۱۳۹۹-۰۸-۰۶
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۶ آبان)

۱۳۹۹-۰۷-۰۹
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۹ مهر)

۱۳۹۹-۰۷-۰۱
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۱ مهر)

۱۳۹۹-۰۵-۲۸
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۲۸ مرداد)

۱۳۹۹-۰۴-۲۴
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۲۴ تیر)

۱۳۹۹-۰۴-۱۷
معرفی 10 گوشی پرطرفدار این هفته

معرفی ۱۰ گوشی پرطرفدار این هفته (۱۷ تیر)

این هفته نیز مدال طلا را ردمی نوت ۹ برده است و پس از آن گلکسی A51 رتبه دوم را کسب کرده است. پس از این […]