۱۳۹۷-۱۲-۱۷
کدام فناوری برای نمایشگرها مناسب تر است؟

کدام فناوری برای نمایشگرها مناسب تر است؟

شاید این روزها فناوری OLED دیگر جدید نباشد؛ اما اخیراً انقلاب بزرگی در آن رخ داده است. تولیدکنندگان پانل روی خطوط تولید جدید این فناوری، سرمایه […]