۱۳۹۹-۰۳-۱۶
اولین سایت 5G در ایران تا یک ماه آینده نصب می شود

اولین سایت ۵G در ایران تا یک ماه آینده نصب می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید تا چهار هفته دیگر اوّلین سایت ۵G در ایران نصب می شود.