۱۳۹۸-۱۰-۰۱
اپلیکیشن اسکنر جیبی Adobe Scan

اپلیکیشن اسکنر جیبی Adobe Scan

برای ذخیره و نگهداری مدارک، کارت های شناسایی و اسناد کاغذی، دوربین گوشی هوشمند چندان ابزار مناسبی نیست، زیرا برای داشتن کادر مناسب و ذخیره درست […]